Ståthöga Byggnadsstiftelse underhåller, förvaltar och utvecklar Ståthögaskolans miljö.

VI ANSVARAR FÖR

Välkommen till Ståthöga Byggnadsstiftelse


Här på Ståthögakullen har det sedan tidigt 80-tal bedrivits skolverksamhet för alla åldrar i en kreativ och fri anda enligt Waldorfpedagogiken. Alla byggnader och den utemiljö som elever och skolans medarbetare vistas i ägs och förvaltas av Ståthöga Byggnadsstiftelse. Vår viktigaste uppgift är att se till att byggnaderna är väl underhållna och anpassade för verksamheten och att skolgården är trivsam med stora, öppna ytor för lek och undervisning.

Läs mer om våra fastigheter

 
1. Gula Huset – 2. 6-årsverksamhet – 3. Fritidshem
4. Äppelblomman – 5. Famn 1 – 6. Famn 2
7. Amfieteater – 8. Ladan och café – 9. Verkstad & växthus
10. Utomhusklassrum – 11. Paviljong 2.

GALLERI


  • Stuckatur
  • Verkstaden

Visioner för framtiden

Det är vårt motto. Vi blickar framåt och tar oss med tillförsikt an nya utmaningar utan att glömma att vårda vårt historiska arv.