TRÄDGÅRDEN


Varje år planterar vi ut nästan 3 000 blomplantor. Där det en gång i tiden låg växthus odlar nu eleverna själva grönsaker och blommor. Fastigheten är en stor skogstomt med gamla, uppvuxna träd som lind, björk, ek och olika fruktträd. Tillsammans med stora gräsmattor och rabatter gör det att hela området känns som en enda stor park. Vi har till och med egen en äppelallé som har anlagts av Lars Kranz.